Start

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

 

ul. Urzędnicza 65
30-074 Kraków
Tel/fax: 12 633 04 58

w skład Zespołu wchodzą:

Samorządowe Przedszkole nr 55
www.pnr55.pl
e-mail: przedszkolenr55@wp.pl

oraz

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
www.sp34.pl
e-mail: sp34@sp34.pl

 

 

Aktualne ogłoszenia i komunikaty znajda Państwo tutaj.

 

Misja

Gdziekolwiek się znajdziemy.... "będziem Polakami".

My nauczyciele tak będziemy uczyć nasze dzieci by zawsze i wszędzie mając oczy i uszy otwarte na dobra i dobro swojego kraju poznawały jego tradycje i nowoczesność już XXI wieku.

Wizja

...Ziemio ojczysta, ziemio jasna nie będę powalonym drzewem codziennie mocniej
w Ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Wisława Szymborska

Ten fragment "Gawędy o miłości ziemi ojczystej" naszej laureatki Nagrody Nobla jest wskazówką w realizacji naszych zamierzeń - jak wychowywać i uczyć dzieci w naszym Przedszkolu. Budzimy, pogłębiamy Ich ogromną ciekawość świata, ludzi, rzeczy pamiętając, że nieunikniona jest już obecność środków multimedialnych w przekazywaniu wiedzy, ale i pamiętając jak ważne i skuteczne jest mądre i dobre słowo nauczyciela, książka - przyjaciel, atrakcyjna wycieczka czy integracyjna zabawa.
 

Dbamy o to, by dzieci nasze wyrastały tu i teraz w naszej Małej i Dużej Ojczyźnie jak piękne, szlachetne, smukłe drzewa - zwyciężały i wspólnie "śpiewały w chórze lasu" zachowując, pomnażając i utrwalając swoje umiejętności i talenty. Pragniemy, by wyniosły z Przedszkola umiłowanie swojego kraju, znajomość jego historii, geografii, przyrody, tradycji - chcemy by w epoce zmian w naszej Ojczyźnie Ojczyzn - Europie znalazły w przyszłości dla siebie swoje miejsce: dom, rodzinę, pracę i przyjaciół.
 

Jesteśmy przedszkolem położonym w jednej z najpiękniejszych dzielnic Krakowa, na terenie dawnych podmiejskich wsi: Nowej Wsi, Czarnej Wsi i Łobzowa. Te tradycyjne nazwy zostały do dziś zachowane. Widnieją na starszych i współczesnych budynkach V Dzielnicy, do której przynależymy.
 

Wędrujemy traktem... dawniej płynącej tu ( do 1964 r. ) Młynówki Królewskiej, w której to dziadkowie naszych przedszkolaków zażywali kąpieli a na pobliskich łąkach pasały się krowy. Wieś Łobzów była zielonym zagłębiem dla miasta Krakowa.

Dziś nowoczesne "inteligentne" budowle sąsiadują z jeszcze gdzieniegdzie istniejącymi domostwami pokolenia, które już odchodzi. Łobzowskie domki są dziś cennym śladem tamtych lat. Utrwalamy je na zdjęciach, przygotowujemy wystawki, zachowujemy w albumach NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ - ŁOBZÓW!
 

.... "wędrujemy, wędrujemy po ojczystej naszej Ziemi
by Ją zwiedzić wzdłuż i wszerz"....więc wędrujemy wzdłuż i wszerz po znakomitych kartach historii i literatury począwszy od.... naszej ulicy Henryka Sienkiewicza i dalej ulicami: Władysława Reymonta, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Staffa, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Artura Grottgera, Teodora Axentowicza, Kazimierza Wielkiego, Fryderyka Szopena, Kronikarza Galla, Gzymsików, Zbrojów (nazwisko zasłużonej rodziny łobzowskiej), Świętokrzyską, Rzeczną... aż po park im. Dr Henryka Jordana. POSTACIE, SŁAWNE, MĄDRE.
 

Wędrujemy więc TU I TERAZ opowiadając dzieciom o odważnym chłopcu Stasiu Tarkowskim, o królu, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną, o braciach Gzymsikach, którzy swoją murarką rozsławili Łobzów.